Michael
Jachmann

Consutant & Front Developer
www.sculpidigital.com

L’ENTREVISTA

Una petita descripció del que fas…

Michael Jachmann consultant & front developer …….

Que és L’hort per tu?

L’hort és ……

De L’hort m’identifico amb…

M’identifico amb ……

Si no estàs a L’hort, on et trobaríem?

Em trobarieu a ……….

Una frase que t’inspiri, t’identifiqui, et motivi…

………………………….