Curs
Gestió Xarxes Socials

Impartit per
Escola tecnològica:FAQ

INFORMACIÓ CURS

Dia

4 i 11 d’Abril 2016

Hora

De 9:30 a 13:30

Lloc

L’hort Coworking

Places

5 – 12 places

Preu

240€

*Fins a un 40% de descompte si formes part del planter i fins a un 30% si ets amic de L’hort!

PROFESSOR / A

Xevi Olivé
Adobe expert
www.faq.cat

COM ÉS EL CURS?

La Web Social ha esdevingut, en els últims temps, un magnífic canal de comunicació i una gran font d’informació. Tenim al davant un nou món ple de possibilitats però, per treure’n el màxim profit i no caure en els seus paranys, cal planificar acuradament l’estratègia que més ens convé en cada cas i fer un ús de cada canal.
Conèixer aquest nou entorn, aprendre a planificar la millor estratègia per a ser-hi present i saber gestionar una correcta identitat digital de marca que et permeti assolir els teus objectius, són ja competències indispensables.
Amb aquest curs, ens introduirem al món del microbloggin i de les xarxes socials, i aprendrem a treure el suc als nostres perfils.

PROGRAMA

Introducció: quatre punts bàsics sobre la Web Social.

Identitat Digital:
a) Reflexió entorn els conceptes ‘identitat digital’ i ‘reputació online’.
b) Gestió de la nostra identitat: anàlisi – generació – monitorització.
c) La importància d’un ‘pla de comunicació digital’.

Xarxes i plataformes per construir identitat digital:
a) LinkedIN, el networking digital
* El concepte de Networking
* Gestió i manteniment dels contactes
* El perfil de LinkedIN
* Grups de debat
* Anàlisi de bones i males pràctiques
b) Twitter, font d’informació i canal de comunicació
* Introducció al concepte ‘microbloggin’.
* Perfil de Twitter
* “Llenguatge Twitter”
* Guanyar volum a Twitter
* Anàlisi de bones i males pràctiques
c) Usos professionals de les xarxes socials generalistes: Facebook, Google Plus, Instagram, etc.

Plataformes de difusió per a diferents formats
Youtube, Vimeo, Slideshare,Issuu, Scribd, Ivoox, Flickr, etc.

Eines avançades:
a) Per gestionar diferents usuaris: Tweetdeck o Hootsuite.
b) Per automatitzar processos: IFTTT.
c) Per narrar històries socials: Storify
d) I un llarg etcètera: resum de l’ecosistema d’aplicacions relacionades amb les xarxes.

Exposició de casos reals i anàlisi de casos dels participants

Webs i bibliografia d’interès

Clausura: conclusions i consells