Cristina
Farrarons

Retoc fotogràfic
www.whiteretouch.com

L’ENTREVISTA

Una petita descripció del que fas…

Cristina Farrarons, retocadora fotogràfica …….

Que és L’hort per tu?

L’hort és …

De L’hort m’identifico amb…

M’identifico amb ……

Si no estàs a L’hort, on et trobaríem?

Em torbarieu a …..

Una frase que t’inspiri, t’identifiqui, et motivi…

………….