POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Les dades personals que obtinguem seran tractades per Amalgama Studio S.L., la informació de contacte es detalla a continuació:

Denominació Social: Amalgama Studio, S.L.
Direcció: carrer de Sant Agustí 5, 2A, 08012 Barcelona
Telèfon: +34932528430
Correu electrònic: hola@lhort.cat

Aquestes dades personals es tractaran per poder gestionar la seva relació com a usuari de la plataforma www.lhorthub.com, així com, si així ens ho demana o ho autoritza participar de les xarxes socials que ofereix la plataforma per posar en contacte els diferents usuaris de la mateixa, per informar-lo i enviar-li comunicacions, fins i tot per mitjans electrònics i / o telemàtics, sobre els esdeveniments que realitzi Amalgama Studio SL, així com per rebre publicitat relacionada amb els serveis de l’hort Coworking i futures iniciatives d’Amalgama Studio SL, i pel que fa a les cookies que vam instal·lar (veure més avall), per adaptar la pàgina web a les seves necessitats. En conseqüència, la base jurídica del tractament és el seu consentiment.

Les dades personals es tractaran únicament durant el temps en què siguin necessaris, útils i pertinents. Un cop finalitzada la relació, les dades es conservaran només als efectes de i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals que siguin d’aplicació. Només tindran accés als mateixos aquells tercers als quals estigui legalment obligada a facilitar els i les empreses a les quals s’hagi encomanat serveis de gestió interna de l’empresa i, en particular, empreses de desenvolupament d’eines web i pàgines web, empreses de gestió de potencials clients, empreses d’enviament de comunicacions electròniques.

Així mateix, es podran exercir els drets, en els termes que estableix la legislació vigent, els seus drets d’accés, rectificació o supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a aquest, o sol·licitar la portabilitat de les seves dades dirigint una comunicació postal a l’adreça indicada anteriorment o electrònica a hola@lhort.cat. En qualsevol cas, l’afectat té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en relació amb el tractament que duu a terme Amalgama Studio S.L.